יצחק גנוז

יצחק גנוז (נולד ב-1927) הוא חוקר פולקלור, סופר ומשורר. עורך כתב העת ידע-עם, במה לפולקלור יהודי.

ביבליוגרפיה של יצחק גנוז

ב - 1

ב - 2

ב- 3

ב - 4

ב - 5

ב - 6

ב - 7

ב - 8

ב - 9

ב - 10

ב - 11

ב- 12

ב- 13

ב - 14

ב - 15

ב - 16

ב - 17

ב - 18

ב - 18 ב - 19

ב - 20

ב - 21

ב - 22

ב- 23

ב - 24

ב - 25

ב - 26

ב - 27

ב - 28

ב - 29

ב - 30

ב - 31

ב - 32

ב - 33

ב - 34

ב - 35

ב - 36

ב - 37

ב - 38

מדור א': ספרים

01-04-381   נכח הארץ ומלואה

                   שירים. הוצ' אלומות. תשס"ט 2009, 80 עמ'

מדור ב': מחקרי פולקלור וספרות

02-92-382    אין די וועקן פון ימען און שטורעם: עקסאדוס – יציאת אירופה תש"ז

                   בנתיבי הימים והסער: יציאת איפורה תש"ז.

                   פארלוערטסץ ניו יארק 26 בספטמבר 2003,עמ' 19

02-93-383    יידישער קינדער פאלקלאר אין שטעטלעך פון מזרח אייראפע

                   פולקלור ילדים בעיירות מזרח אירופהץ טאפלפונקט אביב 2004, גיליון מס' 8, עמ' 138

02-94-384    הערות לעניין הדגל

                   דף שבועי. הפקולטה למדעי היהדות, אוניברסיטת בר אילן

                   פרשת פנחס, תשס"ד, מס' 556

02-95-385    יוסף אלבירט – סופר ומשורר יידי נשכח

                   חוליות. כרך 9. קיץ 2005, עמ' 421

02-96-386    דברי המגיד מדובנא, בין משל לסיפורי עם

                   ידע עם כרך ל-לא, תשמ"ו 2005, עמ' 48-60

02-97-387    "העמידו תלמידים הרבה" – אמירה והשתלשלותה

                   ידע עם, כנ"ל

02-98-388    זיכרונות ממלחמת העולם הראשונה

                    הכותב: משה גנוזוביץ. הופיע לראשונה בעיתון "לידער לעבן". י אלול תרצ"ו 29.9.1936. ידע עם. כרך ל-לא, תשמ"ו 2005.

02-99-389    אליהו קליונר ז"ל (נקרולוג) כתבה נאמנה גנוז

                   "הצופה" סיוון תשנ"ח

02-100-390   במה שיחקו משה'לך ושלמהל'ך. דווקא. ארץ יידיש ותרבותה גיליון2, טבת תשס"ז ינואר 2007

02-101-391   עיתונות ילדים כמסמך היסטורי תרבותי

                   חלויות 10, 2006, עמ' 485

02-102-392   האקסודוס בדרך לארץ וליל הקרב על הים

                   בתוך: "מפעילי אקסודוס 1947", ירושלים תשס"ז, עמ' 41

02-103-393   יומן המכלאה. החיים באניית הגרוש

                   כנ"ל, עמ' 100

02-104-394   דרך אנייה בלב ים

                   כנ"ל, עמ' 191-186

02-105-395   "לשנה הבאה בירושלים" בשירי הקנטוניסטים

                   "ידע עם", כרך לב-לג, מס' 68-67, תשס"ח 2007

02-106-396   יהודית גַנוזוביץ ז"ל לבית ברעם המלמדים והתיידֶר" שלי

                   "ידע עם", כרך לב-לג

02-107-397   בכנפי המלאכים (הערה על אגדת הגולם. ההאלטנוי שול בפראג)

                   מקור ראשון. כג אדר א', תשס"ח 22.2.2008

02-108-398   א וואריאנט פון "אלה תולדות נ"ה"

                   "פארווערטס" ניו יורק, 1 במאי 2008, עמ' 10

02-109-399   יוסף הראל ז"ל – דער לעגענדארער קאמאנדיר

                   פארווערטס יוני 12-6, סיוון 9-3 תשס"ח, עמ' 12

02-110-400   "לשנה הבאה בירושלים" בשירת הקנטוניסטים

                   דפ לתרבות יהודית, האגף לתרבות תורנות, גיליון 217, תמוז תשס"ח, עמ' 9

02-111-401   מנחם (מנדל) יצחק קליונר (1965-1885) מרים צרפתי, אברהם העברי, הוצאת המחבר ירושלים תשס"ח, עמ' 86, 195, 197

02-112-402   הדרך בחג השבועות (אסע 23001).

                   כוחו של סיפורף ספר היובל לאסע, אוניברסיטת חיפה, תשס"ח, עמ' 480-476

02-113-403   נאמנה גנוז. זכרונות ראשונים. עך ימיה הראשונים של רמת גן.

                   "כיוון חדש" עיתון גמלאי רמת גן, מס' 28 – אלול תשכ"ה ספטמבר 1995, עמ' 4

02-114-404   מאמנה גנוז. לדמותו של ר' מנחם קליונר ז"צל מראשוני רמת גן ובוניה.

                   "כיוון חדש", אב תשנ"ז אוגוסט/1937, עמ' 4

02-115-405   על המילה היידית "צַצְקֵה", ווכדן וורקט /צרצ'כ/

                   פארווערטס, ניו יורק, 13 באפריל 2009, עמ' 14

02-116-406   זיכרון – תעודה. תנועת הנוער באקסודוס ובמערכות העפלה. פרקי זיכרון והערה היסטורית. בספר "חיל לכוח" מוגש לחיים ישראלי תשס"ט, 2009, עמ' 418-397

02-117-407   שני מכתבים עבריים השנים תרס"ד-תרס"ה – לשון, זהות ומקום.

                   "ידע עם", כרך ל"ד-ל"ה

02-118-408   בֶּבֶּלֶק – סיפור עם יהודי באספקלריה סובייטית.

                   ידע עם, כרך ל"ד-ל"ה

02-119-409   עדות מהשואה. מספר תיק 12269

                   מספר קלטת 5042-VT. תאריך 12.9.2003, 28.5.2003. ארכיון יד ושם ירושלים, שער העדות.

02-120-410   הקערית מהשמים. אמירה עממית; הסתעפותה וממדיה הסימבוליים.

                   ידע עם. כרך ל-ל"א, תשס"ו 2005

מדור ג': סיפורים

03-36-411    חזרה דרומה.

                   מהות, כרך כ"ח, עמ' 32-25 קיץ תשס"ב 2004

03-37-412    דרך אנייה בלב ים.

                   "ירושלים – מאשל לדברי ספרות", כרך כ"ב, תשס"ו 2005, עמ' 171

מדור ד': שירה

04-44-413    ויטק הנער והקאפּו.

                   (הדפסה משובשת), אפּיריון, גיליון 82

04-45-414    נר זיכרון.

                   הצופה. סופרים וספרים. יום שישי ח' בטבת תשס"ד 2.1.2004

                   האומה. חוברת 157 סתיו תשס"ה, עמ' 113

04-46-415    המחזור וסדור התפילה.

                   עת לחשוב. כתב עת לחשיבה יהודית, טבת תשס"ד, גיליון 51, עמ' 39-38

                   אפיקים. גיליון 126-125, סיוון תשס"ה יוני 2005

04-47-416    הקרון הנעול מבחוץ.

                   מאזניים. גיליון מס' 2, כרך ע"ת אדר תשס"ד

04-48-417    מון הנר שכבה בשדה חמד-ביטאון לענייני חינוך והוראה. שנה 46, גיליון תשס", עמ' 174

04-49-418    בארה של קונה ריבה המיילדת.

                   ירושלים-מאסף לדברי ספרות. אגודת הסופרים העברים בירושלים. כרך כ-כ"א תשס"ד 2004

04-50-419    מעיינות ישראל.

                   אפּיריון. גיליון 89, שנה 2004, עמ' 32

04-51-420    היה שלום, חייל שלי, אחי.

                   האומה, גיליון 159, אביב תשס"ה, שנה 2005, עמ' 133

04-52-421    דאס ליד וועגן זיידן און אייניקל. (השיר על סבא ונכד).

                   די קלאדקע (גשרון העץ)

                   נייע ווגען. מס' 12. 2005-2005, עמ' 247-246

04-53-422    קינת תפילה ברחבת קהילות לוהלין

                   האומה, גיליון מס' 162, חורף תשס"ו – ינואר 2006, עמ' 52

04-54-423    החיים שעמדו מלכת. הספרים

                   ירושלים- מאסף לדברי ספרות. כרך כ"ה, תשס"ו 2005

04-55-424    מסילת הברזל אקמולה-קארטאל

                   מהות, כרך כ"ג, קיץ תשס"א

04-56-425    ארבע כנפות.

                   הצופה כ"ו תשרי תשנ"ט

                   עת לחשוב, גיליון 23 תמוז תשס"א

04-57-426    הרחוב הדומם.

                   הצופה כ"ג ניסן תשנ"ט

04-58-427    מלים מכונפות.

                   אפריון, מס' 99, תשס"ז, 2006, עמ' 47.

04-59-428    השיר על סבא ונכד.

                   האומה, גיליון 164, קיץ תשס"ו 2006, עמ' 129

04-60-429    אריה לייבֶּלה רודי תלמיד כיתתנו.

                   מהות, כרך ל"י, עמ' 71, קיץ תשס"ה 2005

04-61-430    משק גלגלי הרכבת.

                   מהות, כרך ל', עמ' 114, קיץ תשס"ה 2005

04-62-431    בן האופה.

                   האומה, גיליון 166, חורף תשס"ז 2006, עמ' 82

04-63-432    ויטק הנער והקאפו.

                   מקור ראשון, מוסף שבת. ח' בטבת תשס"ז

                   האומה, גיליון 146, עמ' 100, חורף תשס"א

04-64-433    בכניסה לבית האבות.

                   אפיריון, מס' 100, תשס"ז 2006, עמ' 124

04-65-434    על אבני המרצפת שומה לבכוֹת.

                   ירושלים, מאסף לדברי ספרות כרכים כ"ג-כ"ד, תשס"ז 2007, עמ' 194

04-66-435    בלדה למורה מאקסודוס.

                   מאיר שוורץ, מעפילי "אקסודוס 1941"

                   ירושלים תשס"ז, עמ' 195

04-67-436    התרמיל שבין הים ליבשת.

                   מקור ראשון, מוסף שבת כ"ח בחשוון תשס"ח 9.11.2007

04-68-437    רבי עקיבא בספינת הגירוש של "אקסודוס"

                   האומה, גיליון 170, חורף תשס"ח 2007, עמ' 98-97

04-69-438    נכח הארץ ומלואה.

                   האומה, גיליון 142, עמ' 99, חורף תשס"א

04-70-439    דאס לאנד און איר פולקייט.

                   תרגום של "נכח הארץ ומלואה". נייט וועגן, מס' 10, עמ' 111, 2002

04-71-440    השביל באייר תש"ת.

                   מקור ראשון, כ"ה באייר תשס"ח, 30 במאי תשס"ח

                   מוסף שבת, עמ' 4.

04-72-441    די אייזנבאן לינע אקמאלא – קארטאלי.

                   נייע וועגן, מס' 10, עמ' 112

04-73-442    נכח הארץ ומלואה.

                   מהות, ל"ב, קיץ תשס"ח, עמ' 84

04-74-443    קינת תפילה ברחבת קדושי לוהלין.

                   על גוש קטיף בחורבנו.

                   "מעט מן האור" ג' באב תשס"ט, גיליון תק"ח לשבת חזון.

                   פרשת דברים, עמ' 10

04-75-444    חנות הסידקית.

                   האומה, גיליון 136, עמ' 503, קיץ תשנ"ט

מדור ה': ביקורת ספרים

05-100-445   בנחשולי החורבן והישע. המבול והקשת למשה ביירך

                   ידע עם, כרך כ"ח-כ"ז, מס 64-63, תשס"ד 2003

05-101-446   בנתיבי השיטנה והפדות. ונזיה לחיים שור

                   ידע עם, כנ"ל

05-102-447   החולם שהצמיח לחם. את מחכה לאליהו, לחנה ערמוני

                   כנ"ל

05-103-448   משבטים לאומה לראובן קשאני

                   כנ"ל

05-104-449   ועוד ראיתי תחת השמש אוטוביוגרפיה לאליהו רחמילביץ

                   כנ"ל

05-105-450   טעות בקרבּן לרבקה יעקבסון רייך

                   מבּוע, קובץ מ', ירושלים תשס"ד 2003, עמ' 84-83

05-106-451   עצילות יחפה. על ספר שיריו של יונתן גורל מרחק וגעגוע

                   הצופה, סופרים וספרים, יום ו', י"ט באב, תשס"ד 6.8.2004

05-107-452   על תרגומי השירה של וואלף וסילווא גובערמאן יונין

                   מיידיש לעברית. "פארווערטס" ניו יורק. 15 אוקטובר 2004, עמ' 13

05-108-453   כדיה. מאת יונה עמיר והב לוי

                   כתבה נאמנה גנוז. ידע עם, כרך כ"ה, מס' 58-57

                   תשנ"א 1991, עמ' 211-209

05-109-454   תולדות משפחת גרוסמן מלודז, פולין

                   לחיים יהודה ירון (גרוסמן), ידע עם, כרך ל"ב-ל"ג, מס' 68-67, תשס"ח 2007

05-110-455   אהבה חלומה לנעמי פוגלמן, כנ"ל

05-111-456   עם הפנים לים.

                   אפיריון, גיליון מיוחד מס' 100. כנ"ל

05-112-457   הרב אליעזר לאדייר. שירים מחקרים לעקיבא צימרמן . כנ"ל

05-113-458   לא פרח-בּר בתי (שירים) לשולמית אלבק

                   ידע עם ל"ד-ל"ה, מס' 70-69

מדור ו': עריכה

06-114-459   ידע עם – במה לפולקלור יהודי

                   כרכים ל-ל"א, ל"ב-ל"ג

תגובות שצוטטו בתוך ספרי מחקר, כתבי עת ושונות

07-103-453   דב רפל. הערה למאמרו של יצחק גנוז בהקשר לפולקלור ילדים. מהות, כרך כ"ז, קיץ תשס"ג, עמ' 104

07-104-454   עם עריכת ספר סטפן. עיירתנו סטפן, ת"א 1977, עמ' 323-322

07-105-455   משה ביירך, המבול והקשת. ת"א תשס"ג, 2002, עמ' 10

07-106-456   ישראל קאפלאן, פון פאלקס-מויל און מיינס. ת"א תשס"ג, עמ' 23

07-107-457   אליעזר צוריאל, בהמיר ארץ ובּמוֹט הרים. ת"א תשנ"ט

07-108-458   אברהם שטאל, מוצא השמות. מקורותיהם וגילגוליהם של השמות שלנו.

                   הוצאת דביר, ת"א 2005

07-109-459   רוביך רוזנטל, מילון הסלנג המקיף.

                   הוצאת כתר, תשס"ו 2005

זיכרונות, תגובות בתוך סיוע ושונות

07-110-460   הרב אריה גפן. מכתבים חדשים שלא ראו אור, ממכן בעל "החפץ חיים" זצ"קל על רבנות העיר ווילנא. "יחד נאמן", מוסף שבת קודש, פרשת משפטים, שנת תשס"ג, עמ' 20

07-111-461   יוסף גורי. לאמיר הערן בוטע בשורות. שנשמע בשורות טובות. ברכות וקללות ביידיש. האוניברסיטה העברית ירושלים תשס"ד 2004, עמ' כ"ט, ל"ב

07-112-462   מנדל פייקאז. ספרות העדות על השואה כמקור היסטורי. מוסד ביאליק, ירושלים תשס"ג, עמ' 27

07-113-463   אילנה רוזן. מעשה שהיה. אוניברסיטת ת"א, תשנ"ט 1999

                   "צמיחתם של פתגמים חדשים בקרב עולים ממזרח אירופה", ידע עם, 56-55

07-114-464   יעל הוז, להדליק נר לפני ה' לשנה אחת למנוחת נפש, פעמים 99-98

                   "מוטיב הנר בפולקלור ובספרות ישראל". ידע עם י"ט (תשל"ט)

07-115-465   מרדכי דוניץ. יידיש אופין וועלט קאנגרעס פון יידישע ווינסשאפטן אין ירושלים. על ההרצאה פולקלור ילדים בעיירת מזרח אירופה.

                   פארווערטס, ניו יארק 24 באוגוסט 2001

07-116-466   תמר אלכסנדר-פריזר. מלים משביעים מלחם. עמ' 29-28

                   "צמיחתם של פתגמים חדשים בקרב עולים ממזרח אירופה", ידע עם, 56-55

07-117-467   אברהם שטאל. מוצא השמות. הוצאת דביר, תשס"ה

                   "שמות פרטיים כמאפיינים של תכונות ומעמד בספרות ובפולקלור"

                   מהות י"ט, קיץ תשנ"ז

                   ספרו של שטאל, עמ' 50, ע 148, 247

                   קטע מתוך השיר "מעבר לגשרון העף", עמ' 41

07-118-468   חיים ישראלי. מגילת חיים. הוצאת "ידיעות אחרונות", 2005, עמ' 403

07-119-469   זאב איבינסקי. בית אבי. טיוטא לספר, עמ' 8-7, שנת 2005 עין חרוד

07-120-470   מאיר ומרים שוורץ. מדור לדור. ירושלים תשס"ה, עמ' 106, 140 "אקסודוס"

07-121-471   ניצה פרילוק: הצ'אסטושקה ככרוניקה עממית. מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי. האוניברסיטה העברית, ירושלים, תשס"ה, כרך כ"ג, עמ' 212, 219

07-122-472   הרב מאיר וונדר. מפתח למאמרי הלכה פסוקה וסיכומים שנדפסו בכתבי העת התורניים ואחרים בשנת תשנ"א

                   תחומין. כרך י"ד, עמ' 541, ערך 467 "אהבת הספר – ערך, כבוד ומנהגים"

07-123-473   שמואל וכסס. ש"י עגנון הפשוטו. מוסד ביאליק 2000, עמ' 421, הערה 230.

                   "המוטיבים העממיים לש"י עגנון ותפיסות הביקורת לסיפור"

07-124-474   "פרס עמינח" – הוענק לתושב העיר – יצחק גנוז. משה שוורצבאום "זו עירי" גיליון 165, תמוז תשס"ה, יולי 2005, עמ' 4

07-125-475   הקונגרס העולמי הארבע עשר למדעי היהדות בירושלים. יצחק גנוז על המגיד מדובנא. מרדכי דוניץ. פארווערטס 19 באוגוסט 2005

07-126-476   Judith Tydov and Jacob J. Schacker: The Ninety-three Baer Yaakov Girls of Crakow: History or Typology? Jason Aronson Inc., Northvale, New Jersey, London 1992, pp. 103, 125, 126 (Reference)

                   מצטטים: הסיפור הטראגי על צ"ג הבנת בשואה לאיר המאורעות של גזירות ח"ת ות"ו. ידע עם, כרך כ"ד, תשמ"ד 1984

07-127-477   שיריו ביידיש מתוך "נייע וועגן", מס' 12 מוקראים בערב מוקדש לקובץ. בית לייוויק, 2 בספטמבר 2005. הקריינית בלה בריקס. ראה "לטבנס פראגן", ספטמבר-אוקטובר 2005, מס' 636-635

07-128-478   בן-ציון פיסלר במאמרו "מעשה באשת הרמב"ן". ידע עם, ל-ל"א, עמ' 17

                   על פתגם פולני: כעץ כן השגב/כאב כן הבן

07-129-479   צבי מלאכי. מנהגים חדשים בחסידות חב"ד. ידע עם, ל-ל"א, עמ' 142

                   "חפציהם האישיים של צדיקים, כאוצרי סגולות"

07-130-480   זאב גריס. ספרות הדרוש היהודית בין מסורת שבכתב למסורת שבעל פה. קבלה, מס/ 15 קיץ תשס"ו

07-131-481   לקסיקון הסופרים העברים בהווה. אגודת הסופרים העברים במדינת ישראל. סיוון לשס"ו יוני 2006, עמ' 147

07-132-482   יוסף גורי. אויפל שפיץ צונג. 500 פתגמי יידיש. "צמיחתם של פתגמים חדשים בקרב עולים ממזרח אירופה, ידע עם, תשמ"ט 1988, מס' 56-55

07-133-483   Dan Ben-Amos, Folktales of the Jews. Volume I. The Jewish Publication Society, Philadelphia, p. 654

                   ל"ו צדיקים בעיריית ליטא ורוסיה הלבנה, ידע עם, י"ח

                   אותיות ל"ו בסוד ייחודן וצרופן

07-134-484   מרדכי דוניץ. "דווקא" נומער צווִי "די שכּילן פון משהלעד לון שלמה-לעך"

                   "פאנויערטס" 9 בפברואר 2007

07-135-485   שלומי רייסקין. הדלקת נרות ערב יום הכיפורים בבית הכנסת.

                   "מגל" ט"ו, תשס"ז, עמ' 241, 247, 254, 257

07-136-486   יעקב מזור. שירי משחק מירושלים.

                   דווקא, גיליון 3, תמוז תשס"ז יולי 2007, עמ' 57

07-137-487   נח קליגר. הפלגה אל העבר (על "אקסודוס")

                   ידיעות אחרונות י"ז באב תשס"ז 1.8.2007

07-138-488   הלל וייס. המבדיל בין ישראל לעמים בז'אנר הנפלאות לש"י עגגנון.

                   ידע עם, כרך ל"ב-ל"ג, תשס"ח 2007, עמ' 93

07-139-489   ניצב פרילוך. מתכונים לאושר באלבום הזיכרונות של מתבגרים.

                   ידע עם, כרך ל"ב-ל"ג, תשס"ח 2007, עמ' 192

07-140-490   חגית מטרס. על אוסף חברת "ידע עם" שבבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים. ידע עם, כרך ל"ב-ל"א, תשס"ח 2007, עמ' 192

07-141-491   מרדכי דוניץ. די "עקסאדוס" עפּאפטע זאך 60 יאר

                   פארווערטס, ניו יארק 21 בספטמבר 2007

                   אינטרנט: <http: Yiddish.forward.com.node>

07-142-492   רם שטיינֶר על ידע עם – כרך ל"ב-ל"ג

                   הצופה, יום שישי. י"ג בכסלו תשס"ח 23.11.2007

07-143-493   אלעד בן דוד. מכתבי אקסודוס נחשפים לראשונה.

                   מעריב כ"ו בניסן תשס"ח 1.5.2008

07-144-494   נורית גוברין. קריאת הדורות. כרך ג', הוצאת כרמל, ירושלים תשס"ח, עמ' 344

                   על המושג "אנדולקה"

07-145-495   כנ"ל עמ' 353. על "מנהג הוצאת פחד באמצעות עופרת"

07-146-496   הרב נפתלי אהרן וקשטיין. "ויתילדו" על חליפת המכתבים מרדכי אפשטיין מוילנה ורעהו זלמן אורנשטין מהעיירה יאנושכּיל כיום איוואנופול, שבוואהלן.

                   תוספת לגיליון "המודיע" כ"ד בסיון תשס"ח, עמ' כ"ו-כ"ז

07-147-497   אלי אשד. המיתוס של "אקסודוס". הרצאה ביום העיון במעלה החמישה ביום ……. (על "כיסופים וסער" ראה באינטרנט ……

07-148-498   פנחס סימבאוויטש, טאראנטא. אין דער וועלט פון ספרים.

                   אינטרנט: <algemeiner.com/generic> על קובץ "דווקא", מס' 2, שנת 2007

07-149-499   Ilana Rosen, Saintly and Sympathetic Magic. Christian Demonology and Popular Mythology עמ' 190-183. בלב שהוא כולו לב.

                   ידע עם 60-59, עמ' 123-111

07-150-500   יציאת אירופה תש"ז – אקסודוס 1947. מרכז ההסברה, ירושלים תשס"ח 2008, עמ' 14, מצוטט "כיסופים וסער"

07-151-501   הגירוש הטורקי, מבט נוסף. מקור ראשון, גיליון 612, ז' באייר תשס"ט 1.5.2009

07-152-502   התייחסות לנ"ל. רון שיפריס, סביון. מקור ראשון, גיליון 614, כ"א באייר תשס"ט 15.5.2009

07-153-503   גילוי אליהו בספר "חיבור יפה מהישועה" לרבינו נסים מקירוֹאן.

                   אברהם הטל. יהדות צפון-אפריקה, ביבליוגרפיה, ירושלים תשנ"ג, ערך 2421

07-154-504   בן ציון פישלר. ההרים לא ימושו.

                   ידע עם ל"ד-ל"ה. ציטוט: "שלח לחמך על פני המים"

07-155-505   הלל וייס. "על דעת המקום – הבית של רבי יוחנן" לש"י עגנון.

                   ידע עם ל"ד-ל"ה, ציטוט:

07-156-506   אתי בן זקן. "כוחו של סיפור" ספר היובל לסוסעי.

                   ידע עם ל"ד-ל"ה

פרסומים ב"הפעל הצעיר" ע"י יצחק גנוז (גנוזוביץ)

1. נס חנוכה (סיפור) חוברת מס 13, 13 בדצמבר 1955

2. שחקן הפורים (סיפור) חוברת מס' 27, 12 במרץ 1957

3. בפתיחה של ספינה (מאמר) 12 שנה לאקסודוס. חוברת 53 – 54, 29 בדצמבר 1959

4. סופרת בשליחותה (מאמר) על רחל כצנלסון-שזר. חוברת 21. 30 בינואר 1962

5. המלבוש (סיפור) חוברת 35. 6 במאי 1962

6. העגונה (ביקורת) על ספרו של חיים גראדה. חוברת 1 9 באוקטובר 1962

7. כדור העופרת (סיפור) חוברת 16 22 בינואר 1963

8. "יהודה איש קריות" ביקורת על ספרו של יגאל מוסנזון חוברת 19. 12 בפברואר 1963

9. התקווה שנכרתה, עדות מהשואה. חוברת 28, 17 באפריל 1963

10. "המחצבה" ביקורת על ספרו של אהוד בן עזר. חוברת 39  2 ביולי 1963

11. "ילדי כוכבים" ביקורת על ספרה של קלרה אשר פינקהוף. חוברת 45 13 באוגוסט 1963

12. "עיר המזל" ביקורת על ספרו של אליעזר ויזל. חוברת 18, 21 בינואר 1964

13. "פירצה בקרח" על ספרו של אלכנסנדר ורדי. חוברת 25 10 במרץ 1964

14. "המטיף בשער" (ליום השואה). חוברת 33 27 באפריל 1965

להשאיר תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

הכניסו את כתובת הדוא"ל שלכם, כדי לעקוב אחרי האתר ולקבל עדכונים על פרסומים חדשים במייל.

יצירת קשר

YGanuz@gmail.com
%d בלוגרים אהבו את זה: